27.12.2016

Konsultointipalvelut

Tarjoamani asiakaskokemuksen kehityspalvelut

1) Asiakaskokemuksen nykytilan kartoitus, eli Asiakaskokemuksen auditointi

Mietityttääkö sinua kuinka millaisella tasolla tarjoamasi asiakaskokemus tänään on?

Haluaisitko uusia ideoita ja kehitysehdotuksia kuinka tarjoamasi asiakaskokemus voitaisiin viedä uudelle tasolle?

Haluaisitko ymmärtää millaisia aivan uudenlaisi mahdollisuuksia digitalisaatio tuo tarjoamallesi asiakaskokemukselle?

Jos vastauksesi ylläoleviin kysymyksiin on kyllä, lähdetään yhdessä kehittämään tarjoamaasi asiakaskokemusta aloittaen nykytilanteenne ymmärtämisellä, eli asiakaskokemuksen auditoinnilla.

Tässä palvelussa mallinnetaan tarjoamanne asiakaskokemuksen nykytila, ottaen huomioon koko asiakkaanne matkan. Tuloksena syntyy kuva missä mennään nyt, sekä osoitetaan pahimmat asiakaanne matkan kipupisteet ja kehityskohteet.

Palvelun sisältö:

 • Asiakkaan matkojen (1-5 kpl) kartoitus. Kartoituksessa hyödynnetään seuraavia työkaluja ja mittareita asiakkaan matkan eri vaiheissa:
  • Asiakasmatkan/matkojen mallinnus ja dokumentointi
  • Asiakaskysely verkossa asiakaskokemuksesta 50-100 valitulle asiakkaalle
  • Kolmen asiakkaan haastattelu
  • Some-, sisältömarkkinointi sekä yrityksen Digitalisaatioaste indeksit
  • Alexa ranking verkkosivun liikennemääristä
  • Käytössä olevan teknologian auditointi (myynti & markkinointiautomaatio & digiaspa, digityökalut)
  • Verkkosivujen asiantuntija-analyysi:
   • Kuinka sivu myy?
   • Mikä on sivun käyttäjäkokemus?
   • Yrityksen tarjoama digitaalinen asiakaspalvelu?
  • ”Mystery shopping”, jossa käyn läpi uuden asiakkaan sekä olemassaolevan asiakkaanne matkat

Lopputulema:

 • Dokumentoitu analyysi asiakaskokemuksen kipupisteistä ja haasteista
 • Dokumentoitu analyysi asiakaskokemuksen onnistumisista
 • Kehitysehdotukset kipupisteiden ratkaisemiseksi

Esimerkkejä:

Case Forenom

Case Leadfeeder

Mikäli haluta tilata yrityksellesi asiakaskokemuksen auditoinnin, täytä alla oleva lomake tai ole suoraan yhteydessä minuun: Perttu Ahvenainen, 0405045871, perttu.ahvenainen@taitori.fi

taitori_matka

 

2) Digitalisaation mahdollisuudet asiakaskokemukselle inspiraatio työpaja

Haluatko käytännössä nähdä, tuntea ja kokea millaisia täysin uudenlaisia mahdollisuuksia uusin huipputeknologia, kuten:

 • IoT-sensorit (esineiden ja asioiden internet)
 • Sisätilapaikannus
 • Pilvipalvelut
 • Mobiilipalvelut
 • Data ja analytiikka
 • Datan visualisointi
 • Ennustavat algoritmit
 • IoT-laitteet
 • Muut älylaitteet
 • Info-näytöt
 • Jakamistalouden alusta
 • Integraatiot eri tietojärjestelmien välillä
 • RFID (käyttäjän tunnistus lähiluvulla)
 • Verkkokauppa
 • O365 modernit tietotyön työkalut
 • Markkinointiautomaatio
 • Sosiaalinen media
 • Asiakasdata, eli CRM
 • nettiajanvaraus

tarjoaa tuottamallesi asiakaskokemuksellesi?

Palvelun sisältö:

Digitalisaation mahdollisuudet asiakaskokemukselle työpajan 1. osassa käydään live-demojen avulla ensiksi läpi huipputeknologia tuomia mahdollisuuksia asiakaskokemukselle tai työntekijöidenne sisäiselle asiakaskokemukselle Taitorin Hakaniemen demo-tiloissa. Demossa kosketellaan, testataan ja nähdään käytännössä esimerkiksi IoT-sensoreiden toimintaa, erilaisia älylaitteita, pilvipalveluita, datan analysointia ja visualisointia sekä jakamistalouden palvelualustaa. Työpajassa tutustutaan demon kautta myös siihen, kuinka kerätyn datan avulla voidaan luoda kokonaan uudenlaista liiketoimintaa.

Työpajan 2.osa keskittyy  siihen, kuinka nähtyä ja koettua voidaan hyödyntää asiakkaan omassa liiketoiminnassa elämyksellisten asiakaskokemusten tuottamiseen. Työpajassa muotoillaan jokin kokonaan uusi palvelu, tai muutetaan radikaalisti olemassaolevaa palvelua, hyödyntäen digitalisaation ja uusimman huipputeknologian tuomia mahdollisuuksia.

Lopputulema:

 • Ymmärrys digitalisaation ja uusimman huipputeknologia tuomista mahdollisuuksista demojen ja kokemusten kautta.
 • Kokonaan uusi, vahvasti digitalisaatiota hyödyntävä palvelu tai radikaalisti uudistunut olemassaoleva palvelu

Mikäli olet kiinnostunut digitalisaation mahdollisuudet asiakaskokemukselle työpajasta, täytä alla oleva lomake tai ole suoraan yhteydessä minuun: Perttu Ahvenainen, 0405045871, perttu.ahvenainen@taitori.fi

 

puheista-teoiksi-kuinka-yksi-seminaariesitys-muutti-suunnan-4

3) Tilaa minut puhumaan

Tutustu tarjoamiini puhekeikkoihin sekä referensseihin TÄÄLTÄ.

dt2020